Kim Hwan-Hee

Beautiful World 2019

”Beautiful World,” menceritakan tentang insiden kekerasan di sekolah yang membuat seorang anak lelaki berada di tebing hidup dan mati ketika keluargan...

Director: Park Chan-Hong

Stars: Choo Ja-Hyun, Park Hee-Soon, Nam Da-Reum, Kim Hwan-Hee, Lee Chung-Ah

3,338 Views
Sweet Revenge 2017

Drama web ini adalah drama fantasi remaja tentang seorang remaja yang mendapatkan catatan yang memberlakukan balas dendam kepada siapa saja yang naman...

Director: Seo Won-Tae

Stars: Kim Hyang-Gi, Kim Hwan-Hee, Park Solomon, Ji Gun-Woo

7..8 IMDB Rating 28,413 Views